นโยบายความเป็นส่วนตัว – Policy Privacy & Security

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก

เมื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ beauty24store.com หมายความว่าท่านได้ยินยอมที่จะอนุญาติให้เว็บไซต์ beauty24store.com สามารถนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ได้ตามข้อตกลงที่ได้ระบุเอาไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก

 1. เว็บไซต์ beauty24store.com ขอสงวนสิทธิ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์เท่านั้น จึงจะสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ beauty24store.com จะต้องเป็นข้อมูลจริง และถูกต้องที่สามารถตรวจสอบได้ หากทาง เว็บไซต์ beauty24store.com ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้นๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เมื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ beauty24store.com รหัสผ่านในการเข้าระบบ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิก จะถูกเข้ารหัสบนฐานข้อมูล และเป็นความลับส่วนตัวของสมาชิก โดยที่ไม่สามารถทำการเรียกดูได้จากบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยได้ตลอดเวลา
 4. สมาชิกจะต้องทำการรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (Password) ของท่านเอาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของเว็บไซต์ beauty24store.com แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่าน และผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้กับเว็บไซต์ beauty24store.com ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือติดต่อเว็บไซต์ beauty24store.com เพื่อเปลี่ยรหัสผ่านของท่าน และเราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 5. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้กับเว็บไซต์ beauty24store.com จะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้เว็บไซต์ beauty24store.com จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้เพื่อศึก่ และพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมไปถึงบริการของเว็บไซต์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 6. ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ beauty24store.com
 7. ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านสามารถที่จะเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณืแล้ว หรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้รับสินค้าในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่รายการสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุเอาไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสมาชิก เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ beauty24store.com ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นเว็บไซต์ beauty24store.com จึงได้ทำการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีหัวข้อที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวม เมื่อท่านสร้างบัญชีสมาชิกับเว็บไซต์ beauty24store.com หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลดฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอารรวมถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของท่าน
  • ชื่อ
  • วัน / เดือน / ปีเกิด
  • ที่อยู่ / สถานที่ในการจัดส่งสินค้า
  • เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
  • เพศ
  • บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่านภายในเว็บไซต์ beauty24store.com
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ข้อมูลในการชำระเงิน และการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี
  • การเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บคุ้กกี้ ที่สามารถระบุบราวเซอร์ หรือบัญชีของสมาชิก

  เว็บไซต์ beauty24store.com สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรา หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงละปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลา ตามที่ได้กำหนดเอาไว้ข้างล่างนี้

  เว็บไซต์ beauty24store.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเอาไว้ในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุยาตให้กระทำ หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

 2. วิธีการใช้ข้อมูลของสมาชิก
  • เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมไปถึงการจัดงานอีเวนท์ และการจัดฝึกอบรมต่างๆ (สมาชิกสามารถที่จะเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
   เว็บไซต์ beauty24store.com อาจมีการส่งอีเมลย์ให้กับสมาชิก เพื่อแจ้งสถานการณ์สั่งซื้อ จนกระทั่งสมาชิกได้รบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลสมาชิกของท่าน เว็บไซต์ beauty24store.com จะไม่ทำการส่งอีเมลย์เพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจ เพื่อให้สมาชิกทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ถ้าหากสมาชิกได้รับอีเมลย์ที่เข้าข่ายในลักษณะข้างต้น อย่าคลิกลิงค์ที่มากับอีเมลย์ หรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตเป็นอัดขาด และขอความกรุณาส่งอีเมลย์ฉบับนั้นมายัง Selectness@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง
  • ในการพัฒนา / ปรับปรุงสินค้า และบริการของเว็บไซต์ beauty24store.com
  • ใช้สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่นๆ
  • ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า เมื่อสมาชิกทำการสั่งซื้อสินค้า
  • ใช้เพื่อติดต่อประสานงานเพื่อส่งมอบ และตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าทางโทรศัพท์
 3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามเว็บไซต์ beauty24store.com ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแก่องค์กร บริษัท และบุคคลที่สาม ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีอื่นๆ ดังต่อไปนี้
  • ได้รับการอนุญาตจากตัวสมาชิก
  • สำหรับประมวลผลภายนอก และบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการแก่ท่าน
  • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยของมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อได้รับการร้องข้อจากหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากเว็บไซต์ beauty24store.com มีเหตุอันเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้น จำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบส่วน และ/หรือการรองข้อในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องรองดำเนินคดี หรือดำเนินการใดๆต่อเว็บไซต์ beauty24store.com และสละสิทธิอื่นใดอันมีต่อเว็บไซต์ beauty24store.com ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์ beauty24store.com มีระบบการปกป้องข้อมูลของสมาชิก จากการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดัดแปลง และถุกทำลาย โดยมีการป้องกันดังต่อไปนี้
  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เว็บไซต์ beauty24store.com มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกจะถูกเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่หวังดีจากภายนอก
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัย เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฏหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 5. การเปลี่ยนเปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ beauty24store.com มีวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก โดยทำหน้าที่ และให้ความสำคัญในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนส่วนตัวของสมาขิกอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ beauty24store.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดไม่ตกลงกับนโยบาบที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ สามารถทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ beauty24store.com ได้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ beauty24store.com และทำการติดต่อกับทีมงานสนับสนุนของเว็บไซต์ beauty24store.com ในกรณีที่สมาชิกท่านใดมีคำถาม หรือประสงค์ที่จะลบ / แก้ไข ข้อมูลของท่านได้ที่ beauty24store@gmail.com